DETERMINACIONES

# A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

NOMBRE ABREVIACIÓN TEXTO
KPTT, Tromboplastina parcial activada con kaolín KPTT
KPTT Muestra: Plasma citratado, 1 ml, relación 9:1 Método: Coagulométrico. […]